Vuxenplacering

text

När vuxna behöver extra stöd

Vi har en egen avdelning för vuxenplaceringar, där kan vi hjälpa er med mamma/pappa/barn-placeringar inklusive utredningar av föräldraförmåga. De familjer som specifikt välkomnar vuxna har stor erfarenhet av vuxna med placeringsbehov, även när det kommer till drog/alkoholproblematik eller psykisk ohälsa. Det finns möjlighet att placera vuxna i stödfamiljer där man antingen bor tillsammans med familjen eller i ett ”bredvid-boende” där familjen alltid finns tillgänglig. Men det finns även helt separata lägenheter där stödfamiljen bara hjälper till vid behov. Vi har även familjer med stugor i vackra miljöer som tar emot tre till fyra vuxna i taget, där det också finns sysselsättning på dagarna och terapeuter på plats för samtal. Vi har hög tillgänglighet och finns i hela landet. Och precis som när vi placerar barn gör vi individanpassande lösningar utifrån personliga behov. Självklart har vi nära kontakt och täta uppföljningar.