Utbildningar

för oss i familjen.

text
Bli familjehem

Detta är en gratis kortkurs för dig som är nyfiken på och funderar på att bli familjehem. Denna kurs är öppen för alla som vill gå den och kräver inte kontakt med din familjehemskonsulent. Kursen är en onlineutbildning och framtagen av Familjehemsskolan i samarbete med Anne Aronsson, som driver familjehemmet.se.

Direktlänk till utbildningen:
Familjehemsskolan

text
Grundkurs Familjehem

Den här kursen är för familjehem anslutna till Förenade Familjehem. Kursen handlar om familjehemsuppdraget och familjehemsekonomi, det vill säga de uppdragsmässiga och ekonomiska förutsättningarna för dig i ditt uppdrag och för det placerade barnet. Kursen innehåller bland annat avsnitt om uppdraget, avtal, försäkringar, ansvar och tystnadsplikt, påverkan på din ekonomi, arvode och omkostnadsersättning, placerade barn och ungdomars ekonomi, skattefrågor och deklaration m m. Kursen är en onlineutbildning och ett samarbete med Familjehemsskolan.

Kontakta din familjehemskonsulent för mer information.

text
Anknytningsteorin

Anknytningsteorin är en teori som handlar om nära och känslomässiga relationer samt deras betydelse för individens utveckling. Kursen är framtagen av och leds av Mikaela Kellgren i samarbete med Familjehemsskolan.

Kontakta din familjehemskonsulent för mer information.

text
Problemskapande beteende

Den här kursen är tänkt att ge dig som tar emot barn i ditt hem en fördjupad kunskap om problemskapande beteende och vad det innebär. Kursen fokuserar på kunskap och lösningsinriktade metoder.

Kursen är producerad av Familjehemsskolan i samarbete med kursförfattaren och kursledaren Mikaela Kellgren.

Kontakta din familjehemskonsulent för mer information.

text
Skydd

Detta är en utbildning för familjehem som ska ta emot eller har skyddsplacerade barn och ungdomar i sitt hem. Då är det viktigt att känna till vad detta innebär – både för er familj, för det skyddsplacerade barnet, för skolan, för vården och i alla andra vardagssituationer. I kursen kan ett digitalt möte med skyddskonsulent och kursledaren ingå, som anordnas med regelbundna intervaller. Kursen är en onlineutbildning och ett samarbete med Familjehemsskolan.

Kontakta din familjehemskonsulent för mer information.

text
LSS

Den här gratiskursen är tänkt att ge dig som tar emot barn i ditt hem en större kunskap om de möjligheter som LSS ger. LSS är en förkortning för Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Som familjehem är det viktigt att känna till vilka insatser man har rätt att söka samt vart man vänder sig för att ansöka om insatser via LSS. Denna kurs är öppen för alla som vill gå den och kräver inte kontakt med din familjehemskonsulent.

Kursen är producerad av Familjehemsskolan i samarbete med kursförfattaren och kursledaren Mikaela Kellgren.

Direktlänk till utbildningen:
Familjehemsskolan

text
Vårdnadsöver-flyttning

Den här kursen ger en grundkunskap om vad en vårdnadsöverflyttning innebär och vad du som familjehem behöver tänka på i samband med det. Kursen är en onlineutbildning och framtagen av Familjehemsskolan i samarbete med Anne Aronsson, som driver familjehemmet.se.

Denna kurs är öppen för alla som vill gå den och kräver inte kontakt med din familjehemskonsulent.

Direktlänk till utbildningen:
Familjehemsskolan

text