Kontakt

text

Förenade Familjehem Sverige

text

Placeringsförfrågan Direkt

Jenny Persson • Richard Pettersson

0730 535 721 • 0705 472 660

info@forenadefamiljehem.se

text

Vice VD • Ekonomi & avtal

Martina Andersson

0738 432 451

martina@forenadefamiljehem.se

text

Föreståndare

Sofie Werngren

0731 831 325

sofie@forenadefamiljehem.se

text

Backoffice

Hannah Franeta

0707 884 129

hannah@forenadefamiljehem.se

text

Backoffice

Rebecka Nyström

0735 004 727

rebecka@forenadefamiljehem.se

text

Regionansvarig Syd • Placeringsansvarig

Jenny Persson

0730 535 721

jenny@forenadefamiljehem.se

text

Konsulent Syd • Familjehemssamordnare

Moses Andersson

0703 662 698

moses@forenadefamiljehem.se

text

Konsulent Syd/Ryd

Fanny Berg

0731 834 936

fanny@forenadefamiljehem.se

text

Konsulent Syd/Jönköping

Mariette Dugdale

0733 825 015

mariette@forenadefamiljehem.se

text

Konsulent Syd • Utredningsansvarig

Daniella Jakobsson

0730 984 351

daniella@forenadefamiljehem.se

text

Konsulent Syd/Jönköping

Marika Jonsson

0735 028 885

marika@forenadefamiljehem.se

text

Konsulent Syd

Timmy Pettersson

0730 940 225

timmy@forenadefamiljehem.se

text

Regionansvarig Väst/Värmland • Utbildningsansvarig

Mikaela Kellgren

0733 514 438

mikaela@forenadefamiljehem.se

text

Konsulent Väst / Göteborg

Tilda Hansson

0733 489 585

tilda@forenadefamiljehem.se

text

Konsulent Väst • Leg. sjuksköterska

Ulla-Britt Herou

0733 489 819

ullabritt@forenadefamiljehem.se

text

Konsulent Väst/Örebro

Linnea Jaanus

0730 964 382

linnea@forenadefamiljehem.se

text

Konsulent Väst/Göteborg

Rita Konistan

0730 536 098

rita@forenadefamiljehem.se

text

Konsulent Väst

Annika Thörner

0733 289 613

annika@forenadefamiljehem.se

text

Region Väst • Administratör

Wilma Kellgren

0761 382 240

wilma@forenadefamiljehem.se

text

T f regionansvarig Norr

Sofie Werngren

0731 831 325

sofie@forenadefamiljehem.se

text

Konsulent Norr/Östersund

Nina Elnerud

0732 908 642

nina@forenadefamiljehem.se

text

Konsulent Norr/Sundsvall

Annika Kolbäck

0730 536 083

annika.k@forenadefamiljehem.se

text

Konsulent Norr/Sundsvall

Felicia Åström

0730 536 442

felicia@forenadefamiljehem.se

text

Konsulent Stockholm

Amona Abubaker

0733 489 586

amona@forenadefamiljehem.se

text

Region Stockholm • Administratör

Mehrako Masifi

0761 332 381

mehrako@forenadefamiljehem.se