Kontakt

text

Förenade Familjehem Sverige

text

Placeringsförfrågan Direkt

Jenny Persson • Richard Pettersson

0793 255 330 • 0705 472 660

info@forenadefamiljehem.se

text

Vice VD • Ekonomi & avtal

Martina Andersson

0738 432 451

martina@forenadefamiljehem.se

text

Regionansvarig Norr

Anki Syversen

0703 941 967

anki@forenadefamiljehem.se

text

Familjehemskonsulent Norr

Hossein Matin

0736 544 216

hossein@forenadefamiljehem.se

text

Familjehemskonsulent Norr

Linnea Jaanus

0723 029 927

linnea@forenadefamiljehem.se

text

Familjehemskonsulent Norr

Agnetha Lindegren

0706 388 164

agnetha@forenadefamiljehem.se

text

Regionansvarig Väst • Utbildningsansvarig

Mikaela Kellgren

0704 739 345

mikaela@forenadefamiljehem.se

text

Familjehemskonsulent Väst

Annika Thörner

0702 234 913

annika@forenadefamiljehem.se

text

Familjehemskonsulent Väst • Leg. sjuksköterska

Ulla-Britt Herou

0706 816 950

ullabritt@forenadefamiljehem.se

text

Administratör Väst

Sofia Westlund Englund

0730 977 881

sofia@forenadefamiljehem.se

text

Regionansvarig Syd • Föreståndare • Ansvarig Ramavtal

Jenny Persson

0793 255 330

jenny@forenadefamiljehem.se

text

Familjehemskonsulent Syd

Daniella Jakobsson

0723 320 323

daniella@forenadefamiljehem.se

text

Familjehemskonsulent Syd

Moses Andersson

0763 255 979

moses@forenadefamiljehem.se

text

Familjehemskonsulent Syd

Mariette Dugdale

0703 494 243

mariette@forenadefamiljehem.se